POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązek informacyjny związany z

Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

w Firmie Wielobranżowej DAKO

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Andrzej Kozieł Firma Wielobranżowa DAKO z siedzibą w Czańcu przy ulicy Królewskiej 7, nr NIP: 9371005752.

Aby uzyskać informacje o swoich danych osobowych oraz ich przetwarzaniu prosimy o kontakt pod numerem 338109020, na adres e-mail: dankoz@op.pl lub listownie na adres siedziby firmy.

 

2. Dane osobowe są przez nas pobierane za pomocą formularza kontaktowego, wiadomości e-mail oraz telefonicznie.

 

3. Pobierane są tylko te dane które są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz wysyłki towaru, do przesłania oferty handlowej lub do udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie.

Dodatkowo, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

4. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do zawarcia z nami umowy sprzedaży. Brak podania niektórych danych spowoduje niemożność zawarcia oraz realizacji ww. umowy.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, jednak brak niektórych danych osobowych spowoduje niemożność wysłania do Państwa oferty handlowej.

 

5. Każdy którego dane znajdują się w naszej bazie kontrachentów ma prawo do ich dostępu oraz otrzymania kopii, modyfikacji, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia a także trwałego usunięcia. W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt pod numerem 338109020, na adres e-mail: dankoz@op.pl lub listownie na adres siedziby firmy.

 

6. Zebrane przez nas dane są chronione i nie są przekazywane innym podmiotom w kraju (wyjątek stanowi Poczta Polska którą wysyłany jest towar do Klienta), w Unii Europejskiej, poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych.

W szczególnch sytuacjach, zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia danych osobowych firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń na gruncie umowy.

Nie prowadzimy żadnego zautomatyzowanego przetwarzania zebranych danych ani profilowania.

 

7. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych do momentu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej naszej firmy lub do momentu wyrażenia sprzeciwu na ich przechowywanie i przetwarzanie przez właściciela danych.

 

8. Każdy, którego dane są przez nas przechowywane i przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

(33) 810 90 20

dankoz@op.pl

ul. Królewska 7,  43-354 Czaniec

2015  Dako © All rights reserved.